งานทำความสะอาด

งานทำความสะอาด

The Bag and Shoe Spa

งานทำความสะอาดทุกประเภท

บริการทำความสะอาดด้วยวิธีที่มีมาตรฐาน และคุณภาพ รวมการทำความสะอาด กำจัดเชื้อรา กำจัดกลิ่น ด้วยตู้อบฆ่าเชื้อราหนึ่งเดียวในประเทศไทย นำเข้ามาจากสิงคโปร์ พร้อม เคลือบผิวกันน้ำ

ดูงานทำความสะอาดทั้งหมด

PB030038-1k-px
PB030039-1k-px
PB030040-1k-px
PB030041-1k-px
PB080176-1k-px
PB080177
PB080178
PB080179
PB080180

Previous
Next

Comments are closed.